Financials

項目

2018

2017

2016

營業收入(元)

3,323,850,956.54

2,222,818,469.69

1,622,387,417.90

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

233,691,724.87 125,610,225.49

 

92,901,564.99


歸屬于上市公司股東的扣除非經常損益的凈利潤(元)

76,317,150.60 

   -207,537,108.29

 

-261,489,250.14 

經營活動產生的現金流量凈額(元)

-20.447,601.12

 31,620,679.25

-201,418,443.42 

基本每股收益(元/股)

0.5102

0.2743 

0.2202

稀釋每股收益(元/股)

0.5102

0.2743

0.2202

加權平均凈資產收益率(%

6.83%

3.87%

3.60%

項目

2018年末

2017年末

2016年末

總資產(元)

10,001,490,721.30

8,145,390,006.04

6,540,875,335.61  

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

3,547,709,610.38

3,307,685,414.27 

3,191,937,267.40 性感美女视频-欧美人妖